تیرآهن های موجود در بازار دارای استانداردهای متفاوتی است که برای شناخت بهتر باید این استاندازدها را بشناسید. تیرآهن های موجود در بازرگانی ستاره فولاد همگی از استاندارد  IPE هستند.

IPE استاندارد ایران است و استانداردهای دیگر موجود در بازار ایران را در ادامه این مقاله توضیح مختصری میدهیم.


محصولمحبوبیتبه‌روزرسانیقیمت
تیرآهن 12
تیرآهن 12

0 out of 5

October 26, 2021
تومان

0 out of 5

October 3, 2021
تومان
قیمت تیرآهن 16
تیرآهن 16 IPE

0 out of 5

October 3, 2021
تومان
تیرآهن 18
تیرآهن 14

0 out of 5

October 3, 2021
تومان
قیمت تیرآهن 20
تیرآهن 20 IPE

0 out of 5

October 3, 2021
تومان
تیرآهن 22
تیرآهن 14

0 out of 5

October 3, 2021
تومان
قیمت تیرآهن 24
شاخه تیرآهن 24 IPE

0 out of 5

October 3, 2021
تومان
تیرآهن 27
شاخه تیرآهن 27 IPE

0 out of 5

October 3, 2021
تومان
تیرآهن 30
شاخه تیرآهن 30 IPE

0 out of 5

October 3, 2021
تومان