قیمت حدودی

لوله و پروفیل
تومان 25
300 امروز
  • قیمت فوق بر اساس انبار مشهد کارخانه می باشد.
  • برای اطلاع از قیمت محصولات درب کارخانه با دفتر فروش ستاره فولاد تماس بگیرید.​
پربازدید

قیمت پروفیل آهنی درب و پنجره

پروفیل های آهنی درب و پنجره شامل کم چهارچوب مکزیکی و فرانسوی برای چهارچوب درب است. همچنین پروفیل لنگه دری 508، سپری 507 و کلاف 509 در این دسته قرار میگیرند.


محصولمحبوبیتبروزرسانیقیمت
قیمت پروفیل چهارچوب مکزیکی
چهارچوب کم مکزیکی با ضخامت 2 میلی متر

4.00 out of 5

January 12, 2022
24,400 تومان
پروفیل سپری 507
قوطی پروفیل سپری 507 با ضخامت 2 میلی متر

0 out of 5

January 12, 2022
24,400 تومان
پروفیل لنگه دری 508
قوطی پروفیل لنگه دری 508 با ضخامت 2 میلی متر

0 out of 5

January 12, 2022
24,400 تومان
کلاف 509
قوطی کلاف 509 با ضخامت 2 میلی متر

0 out of 5

January 12, 2022
24,400 تومان
چهارچوب کم فرانسوی لبه 3
چهارچوب کم فرانسوی لبه 3 با ضخامت 2 میلی متر

4.00 out of 5

January 12, 2022
24,400 تومان

قیمت پروفیل فولادی ستونی

پروفیل های فولادی ستونی با سطح مقطع مربع و ضخامت 2.5 میلی متر  و 3 میلی متری تولید میشوند. ضخامت بالا این پروفیل های آهنی باعث استحکام بیشتر شده است. بنابراین این محصول برای قسمت هایی که وزن زیادی را تحمل میکنند مناسب هستند.  


محصولمحبوبیتبروزرسانیقیمت
پروفیل 100*100 ضخامت 2.5
قوطی ستونی 100 در 100 سانتی متری با ضخامت 2.5 میلی متر

4.00 out of 5

January 12, 2022
23,500 تومان
پروفیل 120*120 ضخامت 3
قوطی ۱۲۰x۱۲۰ سانتی متری با ضخامت 3mm

0 out of 5

January 12, 2022
23,500 تومان
پروفیل 140*140 ضخامت 3
قوطی 140 در 140 سانتی متری با ضخامت 3 میلی متر

0 out of 5

January 12, 2022
23,500 تومان

قیمت قوطی فولادی مربع مستطیل

پروفیل فولادی مربع و مستطیل از ورق st37 با ضخامت 2 میلی متر تولید میشود. این محصول نوار فولادی است که با نورد کاری ابتدا به لوله و سپس به سطح مقطع مورد نظر تبدیل میشود.


محصولمحبوبیتبروزرسانیقیمت
پروفیل 10*20 ضخامت 2
قوطی 10 در 20 سانتی متری با ضخامت 2 میلی متر

4.00 out of 5

January 12, 2022
24,600 تومان
پروفیل 10*30 ضخامت 2
قوطی 10 در 30 سانتی متری با ضخامت 2 میلی متر

5.00 out of 5

January 12, 2022
24,400 تومان
پروفیل 20*20 ضخامت 2
قوطی 20 در 20 سانتی متری با ضخامت 2 میلی متر

0 out of 5

January 12, 2022
24,450 تومان
پروفیل 20*30 ضخامت 2
قوطی 20 در 30 سانتی متری با ضخامت 2 میلی متر

0 out of 5

January 12, 2022
24,450 تومان
پروفیل 20*40 ضخامت 2
قوطی 20 در 40 سانتی متری با ضخامت 2 میلی متر

5.00 out of 5

January 12, 2022
24,400 تومان
پروفیل 20*60 ضخامت 2
قوطی 20 در 60 سانتی متری با ضخامت 2 میلی متر

0 out of 5

January 12, 2022
24,400 تومان
پروفیل 30*30 ضخامت 2
قوطی 30 در 30 سانتی متری با ضخامت 2 میلی متر

0 out of 5

January 12, 2022
24,400 تومان
پروفیل 40*30 ضخامت 2
قوطی 30 در 40 سانتی متری با ضخامت 2 میلی متر

0 out of 5

January 12, 2022
24,400 تومان
پروفیل 30*50 ضخامت 2
قوطی 30 در 50 سانتی متری با ضخامت 2 میلی متر

0 out of 5

January 12, 2022
24,400 تومان
پروفیل 30*60 ضخامت 2
قوطی 30 در 60 سانتی متری با ضخامت 2 میلی متر

0 out of 5

January 12, 2022
24,400 تومان
پروفیل 40*100 ضخامت 2
قوطی 40 در 100 سانتی متری با ضخامت 2 میلی متر

0 out of 5

January 12, 2022
24,400 تومان
پروفیل 40*40 ضخامت 2
قوطی 40 در 40 سانتی متری با ضخامت 2 میلی متر

4.00 out of 5

January 12, 2022
24,400 تومان
پروفیل 40*60 ضخامت 2
قوطی 40 در 60 سانتی متری با ضخامت 2 میلی متر

0 out of 5

January 12, 2022
24,400 تومان
پروفیل 40*80 ضخامت 2
قوطی 40 در 80 سانتی متری با ضخامت 2 میلی متر

5.00 out of 5

January 12, 2022
24,400 تومان
پروفیل 50*100 ضخامت 2
قوطی 50 در 100 سانتی متری با ضخامت 2 میلی متر

4.00 out of 5

January 12, 2022
24,400 تومان
پروفیل 50*50 ضخامت 2
قوطی 50 در 50 سانتی متری با ضخامت 2 میلی متر

0 out of 5

January 12, 2022
24,400 تومان
پروفیل 60*60 ضخامت 2
قوطی 60 در 60 سانتی متری با ضخامت 2 میلی متر

4.00 out of 5

January 12, 2022
24,400 تومان
پروفیل 70*70 ضخامت 2
قوطی 70 در 70 سانتی متری با ضخامت 2 میلی متر

3.00 out of 5

January 12, 2022
24,400 تومان
پروفیل ۸۰*۸۰ ضخامت 2
پروفیل ۸۰*۸۰ سانتی متری با ضخامت 2 میلی متر

0 out of 5

January 12, 2022
24,400 تومان
پروفیل 90*90 ضخامت 2
قوطی 90 در 90 سانتی متری با ضخامت 2 میلی متر

0 out of 5

January 12, 2022
24,400 تومان