بررسی انواع چهارچوب فلزی

اگر شما دکوراتور هستید بنا به بودجه در نظر گرفته شده ممکن است بخواهید از چهارچوب فلزی بجای چوبی استفاده کنید. در این مقاله به معرفی مدل های مختلف پروفیل فلزی چارچوب درب می پردازیم. به طور کلی چهارچوب فولادی یک پروفیل باز به حساب می آید. به این معنا که سطح مقطع آن ها بسته نیست و در طول کل شاخه، درزی وجود ندارد. در مقایسه با پروفیل های باز میتوان به پروفیل هایی با سطح مقطع بسته مانند قوطی 2 در 2 اشاره کرد که در طول شاخه دارای یک درز مستقیم جوشکاری شده می باشد.

چهارچوب فرانسوی چیست؟

چهارچوب فرانسوی، به شکل سطح مقطع کم درب اشاره دارد. در واقع ما پروفیل چارچوب فرانسوی داریم. درب و پنجره ساز از این نوع پروفیل برای ساخت چهارچوب استفاده میکند. سطح مقطع چهارچوب فلزی فرانسه با لبه های 3 و 4 سانتی متر به شکل زیر است:

سطح مقطع کم فرانسه لبه 3 - شکل چهارچوب فرانسوی لبه 3
سطح مقطع کم فرانسه لبه 4 - شکل چهارچوب فرانسوی لبه 4

چهارچوب در مکزیکی

سطح مقطع پروفیل چهارچوب مکزیکی به شکل زیر است:

سطح مقطع کم مکزیکی - شکل چهارچوب مکزیکی

تفاوت چهارچوب فلزی مکزیکی و فرانسوی

وزن، مهمترین تفاوت بین چهارچوب مکزیکی و فوانسوی است. این تفاوت به اختلاف قیمت این دو محصول منجر میشود. وزن یک شاخه پروفیل چارچوب فرانسوی 23 کیلوگرم است. در صورتی که وزن یک شاخه پروفیل مکزیکی 26 کیلوگرم است.

زیبایی چهارچوب به سلیقه کاربر بستگی دارد اما نکته ای که باید به آن توجه داشت، نمای مجموعه درب و چهارچوب آن در حالت بسته و باز است. اینکه در حالت بسته سطح درب از چهارچوب بیرون زده نباشد و نکات ظریف دیگر جلوه کار را بیشتر میکند.

دیدگاهتان را بنویسید